Завршува грејната сезона 2019/2020Во согласност со регулативата, заврши грејната сезона 2019/2020 за потрошувачите приклучени на системот за централно греење во градот Скопје со кој управува БЕГ. Заради надворешните временски услови, грејната сезона 2019/2020 започна порано од вообичаеното, на 7 октомври 2019 и беше продолжена до 25 април 2020 година. Вообичаено, грејна сезона трае од 15 октомви во тековната до 15 април во наредната календарска година.