Кариера


Доколку сте заинтересирани да работите во високо професионално и стручно опкружување, компанија во која постојаниот развој и професионално усовршување на вработените претставува основа за успехот испратете ја Вашата апликација на contact@beg-snabduvanje.com.mk.

Апликацијата треба да биде составена од:

  • Мотивационо писмо;
  • Кратка биографија (CV);
  • Други релевантни документи (дипломи, сертификати, препораки и слично.) кои што би ја збогатиле Вашата апликација;

Апликацијата ќе биде разгледана и кога вашите квалификации ќе соодветствуваат на потребите за одредена отворена позиција, ќе бидете повикани на разговор за учеството во процесот на вработување.

Огласи за вработување