Важна информација за потрошувачитеПоради големиот дефект во електропреносната мрежа, дел од топлинските потстаници во западниот дел од градот ќе бидат без греење (заради испад на работата на пумпите).

За повеќе информации обратете се во Центарот за грижа за потрошувачи, на дежурните броеви 02/3076-200 и 075-400-100.

Екипите на Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи се на располагање за што е можно побрзо решавање на евентуалните проблеми произлезени од струјниот удар.