Услови за испорака на топлинска енергија за 12.10.2021 годинаГи информираме потрошувачите дека, за ден 12.10.2021 година, создадени се надворешни услови за производство и испорака на топлинска енергија до потрошувачите.

Оваа информција е согласно одлуката на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на РСМ, а врз основа на прогнозата за средна дневна температура од  10 ˚С за Скопје за 12.10.2021 година од Управата за Хидрометеролошки работи.

За сите неопходни информации или пријави за одредени интервенции, потрошувачите може да се јават во нашиот Центар за грижа за потрошувачи на телефонските броеви 023076200 и 075400100 а подетални информации за моментално затворените објекти може да се добијат и на веб страната на Снабдување со топлина Балкан Енерџи.