Услов за испорака на топлинска енергија за 25.04.2021 годинаJа информираме јавноста дека, за 25.04.2021 година, се создадени услови за производство, испорака и снабдување со топлинска енергија.

Оваа информација е согласно одлуката на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, а врз основа на прогнозираната средна дневна температура на воздухот во Скопје од 11˚С за 25.04.2020 година од Управата за Хидрометеролошки работи..

Согласно регулативата, снабдувањето со топлинска енергија на потрошувачите може да се врши и по 15 април, но не подоцна од 30 април, доколку прогнозираната средна надворешна температура за наредниот ден е еднаква или помала од 12˚С, според податоците од Управата за хидрометеоролошки работи.