Спречување на течење во летниот периодВо периодот вон грејната сезона, водата од грејната инсталација на Вашиот објект не се празни (освен доколку некој потрошувач не побара заради интервенција). Грејната инсталација треба да е полна со вода, со што се спречува навлегување на воздух во инсталацијата (може да предизвика корозија), оневозможено е диво приклучување и се намалуваат трошоците за припрема на хемиски третираната вода која циркулира низ целиот дистрибутивен систем. Водата при загревање се шири и тоа исто се случува во Вашиот систем заради растот на собната температура, кога надвор е потопло. Затоа, Ве советуваме да не ги затворатe вентилите на радијаторите и другите грејни тела или во станските ормарчиња, затоа што водата нема да има каде да се шири, со што ќе дојде до зголемување на притисокот и испукнување на грејната инсталација.