Саниран е дефектот на дистрибутивната топловодна мрежа и нормализирана е испораката на енергија во населбата ВодноЕкипите на Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи во најкраток можен рок ја завршија санацијата на дистрибутивната топловодна мрежа на улица Загребска. По отстранување на дефектот, повторно е воспоставена нормална испорака на топлинска енергија за потрошувачите во населбата Водно.