Промена на работно време на наплатните центри на БЕГВо интерес на јавното здравје и справување со заканата од корона вирусот, од денес 30.03.2020, Групацијата БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје изврши промена на работното време на наплатните центри, како дополнителна мерки за заштита на потрошувачите и вработените. Наплатните центри на компанијата ќе работат со скратено  работно време од понеделник до петок од 09 до 14 часот, а во саботите од 9 до 13 часот.

Со цел намалување на заканата за ширење на вирусот, апелираме до потрошувачите:

  • сметките (фактурите) да ги плаќаат електронски на веб страната за електронско плаќање на БЕГ преку користење на BegEPay услугата или електронски преку банките
  • да ги избегнуваат посетите во деловната зграда на компанијата и наплатните центри
  • да ги користат електронските комуникациски канали на компанијата поставени на веб страницата https://beg-snabduvanje.com.mk/ за поднесување на барања и за електронската пошта contact@beg-snabduvanje.com.mk 
  • за сите потребни информации да се обратат во Центарот за грижа на потрошувачи на телефонските броеви 02/3076 200 и 075/400-100
  • да ги почитуваат и да се придржуваат кон препораките од Министерство за здравство и Владата на Република Северна Македонија, https://vlada.mk/

Топол дом е наш заеднички интерес, а безбедноста на вработените и потрошувачите е наш врвен приоритет.