Привремен прекин во Центарот за грижа за потрошувачиЗаради интервенција на електричната инсталација, денес (17.09.2019 година) во период од 10:00 до 13:00 часот, дежурниот телефонски број 3076-200 ќе биде во прекин.

За пријавување на итни дефекти, како течење од внатрешната грејна инсталација, Ве молиме јавете се на 075-400-100.

Во истиот период, нема да работи шалтерот за наплата на Снабдување со топлина Балкан Енерџи во Подружница Запад (ул.Лондонска бр.8)