Привремен прекин на дежурниот телефон 3076-200 (бројот 075-400-100 останува во функција)Заради прекин во телекомуникациските услуги од провајдерот, дежурниот телефонски број на Центарот за грижа за потрошувачи, 02/3076-200 ќе биде во прекин.

За пријавување на итни дефекти, како течење од внатрешната грејна инсталација, Ве молиме јавете се на 075/400-100.