Попис на грејни тела – радијаториПочитувани потрошувачи,

Ве известуваме дека во тек е процесот на увид и попис на Вашите грејни тела (радијатори). Со пописот ќе се направи увид и премер на Вашите грејни тела и ажурирање на инсталираната снага на Вашиот објект, која е основ за дефинирање на потребната количина на енергија. Согласно горе наведеното, Ве молиме за соработка.

Во наредниот период се во план да се посетат и попишат објективе на следниве адреси:

ред. број Улица број ред. број
1 КАРПОШЕВО ВОСТАНИЕ 2 33 АСНОМ 24
2 КАРПОШЕВО ВОСТАНИЕ 4 34 АСНОМ 26
3 КАРПОШЕВО ВОСТАНИЕ 8 35 АСНОМ 28
4 КАРПОШЕВО ВОСТАНИЕ 10 36 АСНОМ 32
5 НИКОЛА РУСИНСКИ 3 37 АСНОМ 34
6 НИКОЛА РУСИНСКИ 3A 38 АСНОМ 34
7 НИКОЛА РУСИНСКИ 39 АСНОМ 36
8 НИКОЛА РУСИНСКИ 4 40 АСНОМ 36
9 НИКОЛА РУСИНСКИ 6 41 АСНОМ 38
10 НИКОЛА РУСИНСКИ 8 42 АСНОМ 40
11 НИКОЛА РУСИНСКИ 10 43 АСНОМ 42
12 НИКОЛА РУСИНСКИ 12 44 АСНОМ 44
13 ТРИФУН ПАНОВСКИ 1 45 АСНОМ 46
14 ТРИФУН ПАНОВСКИ 2 46 Х.ТАТАРЧЕВ 47
15 ТРИФУН ПАНОВСКИ 3 47 Х.ТАТАРЧЕВ 47
16 ТРИФУН ПАНОВСКИ 4 48 Х.ТАТАРЧЕВ 47
17 ТРИФУН ПАНОВСКИ 5 49 Х.ТАТАРЧЕВ 47
18 ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 70 50 Х.ТАТАРЧЕВ 47
19 АСНОМ 4 51 Х.ТАТАРЧЕВ 47А
20 АСНОМ 6 52 Х.ТАТАРЧЕВ 47Б
21 АСНОМ 8 53 Х.ТАТАРЧЕВ 47Г
22 АСНОМ 10 54 Х.ТАТАРЧЕВ 47Д
23 АСНОМ 12 55 Х.ТАТАРЧЕВ 47Ѓ
24 АСНОМ 14 56 Х.ТАТАРЧЕВ 47Ж
25 АСНОМ 14 57 Х.ТАТАРЧЕВ 47В
26 АСНОМ 16 58 Х.ТАТАРЧЕВ 47Е
27 АСНОМ 18 59 Х.ТАТАРЧЕВ 47З
28 АСНОМ 20 60 Х.ТАТАРЧЕВ 62
29 АСНОМ 20 61 Х.ТАТАРЧЕВ 64
30 АСНОМ 20 62 Х.ТАТАРЧЕВ 66
31 АСНОМ 22 63 Х.ТАТАРЧЕВ 70
32 АСНОМ 24 64 Х.ТАТАРЧЕВ 74