Попис на ЕВН броила во Вашите подстанициПочитувани потрошувачи,

Ве известуваме дека во тек е собирање податоци за куќните совети со цел попис на ЕВН броилата во Вашите подстаници. Во прилог е формуларот до Управителот/Претседателот на заедница на сопственици кој што треба да биде пополнет.