Подготовки за почеток на грејната сезонаПотрошувачите, зедниците на сопственици и управителите да проверат дали грејните инсталации во објектите се подготвени за грејната сезона

Со цел испораката на топлинска енергија од системот за централно греење да се одвива непречено, потребно е потрошувачите да ги завршат интервенциите на внатрешната инсталација пред почетокот на грејната сезона и тоа да го пријават во Центарот за грижа за потрошувачи на телефонските броеви 02 3076 200 и 075 400 100.

Апелираме до сите Управители односно Заедници на сопственици да овозможат непречен пристап на службените лица до топлинската подстаница на објектот и да си ги подмират сметките за електрична енергија за топлинска потстаница.

Согласно законските прописи, грејната сезона може да започне секој ден по 30.09.2019 година, доколку прогнозираната средна надворешна температура за наредниот ден е еднаква или помала од 120С, според податоците од Управата за хидрометеоролошки работи.

За информации или пријави за одредени интервенции, потрошувачите може да се јават во Центарот за грижа за потрошувачи на телефонските броеви 02 3076 200 и 075 400 100, а подетални информации за моментално затворените објекти може да се добијат и на веб страната на Снабдување со топлина Балкан Енерџи:

http://beg-snabduvanje.com.mk/customers/pregled-i-veb-prijava-na-defekt/