Плати сметка


БЕЗ ПРОВИЗИЈА, електронски платете ја фактурата за топлинска енергија преку

Брзо плаќање

Безбедно плаќање на фактура без најава со внесување на бројот на фактура

Брзо плаќање

BegEPay – кориснички профил

Безбедно плаќање на фактури за повеќе имоти, внес на состојба на мерилото и преглед на потрошувачи на мерното место

Немате кориснички профил BegEPаy?

Регистрирај се

НАПОМЕНА: Со овие услуги не може да се плаќаат фактури за топлинска енергија кои се предмет на тужба

*Снабдување со топлина Балкан ЕНерџи ДООЕЛ Скопје, ги обработува Вашите податоци согласно законската регулатива за Заштита на личните податоци и Законот за енергетика.