Отстранет дефектот во Кисела ВодаПо интервенција на екипите на Дистрибуција на топлина Балкан енерџи, отстранет е дефектот на ул.Борис Трајковски во Кисела Вода, кој во текот на вечерните часови предизвика привремен прекин на испорака на топлинска енергија за објектите:

 • ул.Никола Добровиќ бр.3
 • ул. Пушкинова бр.3 и 11
 • ул. Христо Татарчев бр.16,18,20,22, 12,14,12в, 10, 11
 • ул. Дичо Петров бр.2
 • ул. Вера Јоциќ бр.1,1б, 3,5,7, бб
 • ул. ИванКозаров бр.53,53а
 • ул. Тодор Паница бр.5,7,10,12
 • ул. Георги Димитров бр.10,12
 • ул. Михаил Евтихиј бр.1, 1а, 8,10
 • ул. Доситеј Обрадовиќ 1,14,15,17, бб
 • ул. Огњан Прица 43
 • ул. Димо Х.Димов 5,8
 • Сите објекти на улица М. Михајловски
 • Сите објекти на улица К Крстевски

Со санација на дефектот воспоставено е редовно снабдување со топлинска енергија за сите потрошувачи од објектите на овие улици.

Екипите на Дистрибуција на топлина Балкан енерџи редовно ја следат состојбата на дистрибутивната мрежа и се подготвени брзо да интервенираат доколку има потреба.

Потрошувачите можат да пријават дефект или рекламација за квалитетот на греење преку Центарот за грижа за потрошувачи на телефонскиот бројот 02/3076-200 или 075/400-100, со праќање СМС-порака на броевите: 078/207-056, 070/369-337 како и преку веб страницата на Снабдување со топлина Балкан енерџи, во кој било дел од денот.