Отстранет дефектот на улица ЛондонскаПо интервенција на екипите на Дистрибуција на топлина Балкан енерџи, отстранет е дефектот на ул.Лондонска, кој во текот на вечерните часови предизвика привремен прекин на испорака на топлинска енергија за објектите:

 • Ул.Букурешка бр.2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 25, 39, 41 и 43
 • Ул.Варшавска бр.5, 5А, 6А, 7, 9, 9А, 10, 15, 15А, 15Б, 17, 19, 20, 23, 26А, 32, 34, 36А, 36Б И 52
 • Ул.Варшавска бб – Пензиона комисија
 • Ул.Виенска бр.1Б и 4
 • Ул.Мексичка бр.1А, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 и 12
 • Ул.Нобелова бр.11А
 • Ул.Париска бр.1, 5, 9, 11 и 11А
 • Бул.Партизански одреди бб – Институт за социолошко – политичко правни истражувања
 • Ул.Прашка бр.28, 36, 38 и 42
 • Ул.Ташкенска бр.2Б, 3Б, 4Б и 8
 • Ул.Хаванска бр.4 и 7
 • Ул.Хелсинки бр.15, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 31А и 33

Со санација на дефектот воспоставено е редовно снабдување со топлинска енергија за сите потрошувачи од објектите на овие улици.

Екипите на Дистрибуција на топлина Балкан енерџи редовно ја следат состојбата на дистрибутивната мрежа и се подготвени брзо да интервенираат доколку има потреба.

Потрошувачите можат да пријават дефект или рекламација за квалитетот на греење преку Центарот за грижа за потрошувачи на телефонскиот бројот 02/3076-200 или 075/400-100, со праќање СМС-порака на броевите: 078/207-056, 070/369-337 како и преку веб страницата на Снабдување со топлина Балкан енерџи, во кој било дел од денот.