Ограничувањето на испораката на природен гас, причина за редукции на испорака на топлинска енергијаБЕГ ги известува своите потрошувачи дека, согласно најавените ограничувањa на испораката на природен гас од дистрибутерот АД ГА-МА, во периодот од 27 до 29 октомври, можни се редукции на испораката на топлинска енергија преку системот за централно греење. Овие редукции нема да влијаат на комфорот на потрошувачите, односно нема да има значително намалување на внатрешната температура во објектите.

Причина за ограничување на транспортот на природен гас, како што извести АД ГАМА, е изведување ремонтни зафати за време на грејниот период на транзитниот гасовод од Бугарија кон земјава, што ќе ги извршува бугарската комапнија „Булгартрнасгаз ЕАД“.