Од утре стартува грејната сезона, граѓаните ќе се разбудат со топли радијаториРегулаторна комисија за енергетика (РКЕ) даде одобрение за старт на грејната сезона пред вообичаениот почеток на 15 октомври поради падот на температурите

 

Од утре почнува новата грејна сезона за потрошувачите кои се приклучени на системот на Снабдување со топлинска енергија Балкан енерџи во Скопје. Регулаторна комисија за енергетика (РКЕ) даде одобрение за старт на грејната сезона пред вообичаениот почеток на 15 октомври поради падот на температурите.

Законската регулатива предвидува доколку, според податоците на Управата за хидрометеролошки работи на РМ, прогнозираната средна надворешна температура за наредниот ден е еднаква или помала од 12 степени Целзиусови, снабдувањето со топлинска енергија на тарифните потрошувачи може да почне и пред 15 октомври, но не и пред 1 октомври, и тоа по претходно одобрение од РКЕ.

Почетокот на грејната сезона порано од вообичаено нема да донесе зголемување на авансните сметки што ги добиваат граѓаните. Имено, согласно прописите секој ден до 15 октомври се следи временската прогноза и само доколку прогнозата за средната надворешна температура е еднаква или под 12 степени Целзиусови ќе има испорака на топлинска енергија. Во деновите кога прогнозата за средната надворешна температура ќе биде повисока од 12 степени Целзиусови, испорака на топлинска енергија нема да има. Од 15 октомври до 15 април се врши редовна испорака на топлинска енергија, согласно утврдените правила и во континуитет.

Иако стартува новата грејната сезона, сепак во моментов во околу 200 објекти сè уште потрошувачите и заедниците на станари не ги имаат исполнето своите обврски, односно не се обезбедени бараните услови за навремена и квалитетна испорака на топлинска енергија.

Повторно апелираме до потрошувачите да ги отстранат евентуалните пречки и дефекти во внатрешната инсталација и истото веднаш да го пријават во Снабдување со топлина Балкан Енерџи. Истовремено заедниците на станари или управителите на зградите да овозможат непречен пристап на службените лица до топлинската станица, како и да обезбедат постојано напојување на топлинската станица со електрична енергија (платени сметки за електрична енергија за топлинската станица и функционална електрична инсталација).

Компанијата ги информира сите потрошувачи дека евентуалните дефекти се пријавуваат на телефонскиот број  02/3076-200, на следнот линк http://beg-snabduvanje.com.mk/customers/pregled-i-veb-prijava-na-defekt/ или со СМС порака на следниве телефонските броеви: 076 350 298, 078 207 056 и 070-369-337.