Нормализирана испораката на топлинска енергија за дел од потрошувачите во Општина ЦентарИспораката на топлинска енергија за дел од потрошувачите во општината Центар е целосно нормализирана откако екипите на Дистрибуција со топлина Балкан енерџи, во доцните ноќни часови, го отстранија дефектот на дистрибутивната топлинска мрежа на ул. Наум Наумовски Борче.

Нормализирана е испораката на топлинска енергија за потрошувачите на следните објекти:

 • Наум Наумовски Борче бр.70
 • Наум Наумовски Борче бр.68
 • Наум Наумовски Борче бр.87
 • Наум Наумовски Борче бр.81
 • Наум Наумовски Борче бр.79Г – Детска градинка 13-ти Ноември
 • Коле Неделковски  бр.20
 • Орце Николов бр.97
 • Орце Николов бр.93
 • Орце Николов бр.91
 • Орце Николов бр.107
 • Орце Николов бр.101
 • Орце Николов бр.104
 • Орце Николов бр.106
 • Орце Николов бр.110
 • Ѓорѓи Пешков бр.7
 • Васко Карајанов бр.2

За дополнителни информации потрошувачите можат да се обратат во Центарот за грижа на потрошувачи на тел: (02) 3076 200.