Не е исполнет условот за испорака на топлинска енергија за 09.10.2020 година



Почитувани потрошувачи, според известувањето од УХМР, прогнозираната средна надворешна температура за 09.10.2020 изнесува 12,5oC, што значи условот за старт на топланите не е исполнет.