Крај на грејната сезона 2016/2017Во согласност со Правилата за снабдување со топлинска енергија, заврши грејната сезона 2016/2017. Во согласност со регулативата, врз основа на временските услови, грејната сезонза 2016/2017 започна порано од вообичаеното, односно на 05.10.2017 и беше продолжена до 24.04.2017. Вообичаено, грејна сезона трае од 15 октомви во тековната календарска година до 15 април во наредната календарска година и истата може да биде продолжена, согласно временските услови.