Известување за пријавувањето на рекламацииПотрошувачите кои ќе наидат на проблем со пријавување на рекламации во Центарот за грижа за потрошувачи на телефонскиот број 02/3076-200 (неможност да се одбере опција од говорниот автомат), своите рекламации и барања можат да ги поднесат и на телефонскиот број 075-400-100.

Се работи на надминување на техничките проблеми.