Известување за преселување на наплатен центарПочитувани потрошувачи, Ве известуваме дека од 01.01.2016 година наплатниот центар на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје лоциран на адреса бул. Партизански одреди бр. 22 (во објектот на Градска библиотека Брака Миладиновци) е преселен на адреса бул. Кочо Рацин бр. 33 (во објектот каде е сместен Олимпискиот базен ЦЕНТАР).

Согласно горенаведенотo, идните плаќања, дополнителни услуги и информации кои Ви се потребни од наведениот наплатен центар ќе можете да ги остварите на адреса бул. Кочо Рацин бр. 33 (во објектот каде е сместен Олимпискиот базен ЦЕНТАР).

Воедно Ве информираме дека останатаите два наплатни центри лоцирани на адреса ул. Лондонска бр. 8 и адреса бул. Јане Сандански бр. 49 си остануваат на истото место.