Испораката на топлина е нормализиранаПочитувани потрошувачи,

Воспоставена е нормална испорака на природен гас до топланите, кои сега работат и испорачуваат топлина согласно Правилата за снабдување и Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија.

Центарот за грижа за потрошувачи Ви стои на располагање за пријавување на дефекти и рекламации, на телефонскиот бројот 02/3076-200 или 075/400-100, со праќање СМС-порака на броевите: 078/207-056, 070/369-337 како и преку веб страницата на Снабдување со топлина Балкан енерџи, во кој било дел од денот.