Дефект на вод за АвтокомандаПоради дефект на дистрибутивната мрежа на секундарниот вод за Автокоманда без греење ќе останат објектите на следните адреси:

 • Архимедова бб – Природно – математички факултет
 • Архимедова бр.3 – Студентски дом Стив Наумов
 • Архимедова бр.5 – Хемиски факултет
 • Архимедова бр.6
 • Едвард Кардељ бб – Шумарски факултет
 • Едвард Кардељ бб – Земјоделски факултет
 • Едвард Кардељ бб – Ботаничка градина
 • Едвард Кардељ бб – Институт за проучување на почви
 • Едвард Кардељ бб – Пицерија Смок
 • Интернационални бригади бб – Противпожарен дом
 • Лазар Поптрајков бр.5 – Факултет за ветерина и Ветеринарна болница

Екипите на Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи се на терен и се очекува испораката да се нормализира во најкраток можен рок.