Дефект на вод на булевар Кочо РацинПоради дефект на вод на булевар Кочо Рацин, следните објекти се без греење:

  • булевар Кочо Рацин број 5, 7, 7а и 9
  • улица Тетовска број 28
  • улица Стив Наумов (Ленинградска) број 61а и 63

Во моментов се врши припрема за санација на дефектот, која се очекува да биде завршена во текот на денешниот ден.