Дефект на мрежаГолем дефект на дистрибутивната мрежа предизвика испад на работата на топланите во 20:00 часот вечерва. Во моментот екипите го лоцираат дефектот, со цел истиот да се изолира и да се воспостави нормален хидраулички режим на системот.