Дефект на мрежа во Кисела ВодаПоради дефект на дистрибутивната мрежа на улица Борис Трајковски без греење ќе останат објектите на следните адреси:
 • ул.Никола Добровиќ бр.3
 • ул. Пушкинова бр.3 и 11
 • ул. Христо Татарчев бр.16,18,20,22, 12,14,12в, 10, 11
 • ул. Дичо Петров бр.2
 • ул. Вера Јоциќ бр.1,1б, 3,5,7, бб
 • ул. ИванКозаров бр.53,53а
 • ул. Тодор Паница бр.5,7,10,12
 • ул. Георги Димитров бр.10,12
 • ул. Михаил Евтихиј бр.1, 1а, 8,10
 • ул. Доситеј Обрадовиќ 1,14,15,17, бб
 • ул. Огњан Прица 43
 • ул. Димо Х.Димов 5,8
 • Сите објекти на улица М. Михајловски
 • Сите објекти на улица К Крстевски
Екипите на Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи работат на санација на дефектот, кој се очекува да биде завршен во текот на ноќните часови. Во утринските часови испораката веќе ќе биде нормализирана.