Дефект на мрежа во Кисела ВодаПоради нов дефект на дистрибутивната мрежа на улица Борис Трајковски без греење ќе останат објектите на следните улици во општина Кисела Вода:

 • дел од потрошувачите на ул. Христо Татарчев
 • дел од потрошувачите на ул. Димо Х.Димов
 • дел од потрошувачите на ул. Вера Јоциќ
 • дел од потрошувачите на ул. Пушкинова
 • дел од потрошувачите на ул. Георги Димитров
 • ул.Божидар Аџија
 • ул.Боте Боцевски
 • ул.Марко Цепенков
 • ул.Тоне Томишиќ
 • ул. Дичо Петров
 • ул.Никола Добровиќ
 • ул. Иван Козаров
 • ул. Тодор Паница
 • ул. Михаил Евтихиј
 • ул. Доситеј Обрадовиќ
 • ул.  М. Михајловски
 • ул. К. Крстевски

Екипите на Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи работат на санација на дефектот, кој се очекува да биде завршен во текот на ноќните часови, по што испораката ќе биде нормализирана.

За повеќе информации обратете се во Центарот за грижа на потрошувачи на телефонскиот број 3076 200.