Дефект на мрежа во Карпош 1Поради дефект на дистрибутивната мрежа во населба Карпош 1, без греење ќе бидат објектите на:

  • улица Бранислав Нушиќ број 2 и 6
  • улица Иван Аговски број 3 и 7

Санацијата на дефектот е во тек.

Прекинот на испораката на топлинска енергија се очекува да трае до 15:00 часот.