Дефект на мрежа на вод кон КалеПоради голем дефект на дистрибутивната мрежа на водот кон Кале, без греење ќе бидат објектите на ЕВН и Музеј на современа уметност.

Дефектот ќе биде саниран во најкраток можен рок.