Дефект на мрежа на ул.Драган Ѓ. ШпатоПоради дефект на дистрибутивната мрежа на ул.Драган Ѓ. Шпато, без греење се објектите на следните улици:

  • ул.Миладин Поповиќ бр.1, 3А, 4А, 5, 6, 7, 9, 13, 14 и 15
  • ул. Драган Ѓ. Шпато бр.7 и 9
  • ул.Мирка Гинова бр.5
  • бул.Илинден бр.91, 93 и 97

Екипите на Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи работат на санација на дефектот, кој се очекува да биде завршен во текот на денешниот ден.