Преглед и пријава на дефект, течење или рекламации за квалитетот на греење


Пред да пријавите дефект или рекламација Ве молиме проверете дали Вашата зграда или објект се наоѓа на прегледот затворени објекти, кои се моментално затворени поради разни причини и дефекти и во кои не се врши испорака на топлинска енергија.

 

ПРЕГЛЕД НА MОМЕНТАЛНО
ЗАТВОРЕНИ ОБЈЕКТИ

Доколку вашиот објект не е на списокот на затворени објекти јавете се во Центарот за грижа за потрошувачи и оставете аудио порака на еден од телефонските броеви 02/3076-200 или 075-400-100 или поднесете пријава со пополнување на следниот формулар: