Центар за грижа за потрошувачи


Пријавувањето на дефекти и рекламации за квалитет на греење може да го направите на повеќе начини:

Со оставање звучна порака на еден од ТЕЛЕФОНСКИТЕ БРОЕВИ 02/3076-200 или 075-400-100, по која ќе бидете повратно контактирани на телефонскиот број од кој сте се јавиле или на оној кој ќе го оставите во пораката.

Во зависност од Вашите барања, при оставање на звучната порака треба да одберете едно од понудените:

  • За пријавување на течење, ИЗБЕРЕТЕ 1
  • За пријавување на рекламации за квалитет на греење, бучење, пристап до топлинската станица заради пристап до други комунални инсталации и слични рекламации и барања до Дистрибутерот ИЗБЕРЕТЕ 2
  • За информации за фактури, долгови, камати, тужби, потпишување на договор и промена на статус на потрошувач, ИЗБЕРЕТЕ 3
  • За информации за приклучување, исклучување, премер на квадратура и моќност, мерење на температури во стан и промена на режими за загревање, ИЗБЕРЕТЕ 4
  • За информации за дефектажа на исправност и сервис на внатрешната инсталација, ИЗБЕРЕТЕ 5

 

Со пополнување формулар на нашата веб страница:

Со испраќање СМС порака на телефонските броеви:

  • 078-207-056 (ВИП) или 070-369-337 (Т-MОБИЛЕ) за ДЕФЕКТ ИЛИ РЕКЛАМАЦИИ  (течење, квалитет на греење, бучење, пристап до топлинската станица)