Известувања

Во 320 објекти сеуште не се обезбедени потребните услови за почеток на грејната сезона 2021/2022

28 септември 2021

Апелираме до потрошувачите, заедниците на сопственици и управитлите да ги обезбедат потребните услови за непречена испорака на топлинска енергија во објектите по почетокот на грејната сезона

Прочитај повеќе

Потрошувачите, заедниците на сопственици и управителите да проверат дали објектите се подготвени за грејната сезона

22 септември 2021

Ги повикуваме потрошувачите да ги завршат интервенциите на внатрешната грејна инсталација, да овозможат пристап на екипите на компанијата до топлинската станица и да обезбедат довод на електрична енергија во подстаницата со цел испораката на топлинска енергија во објек

Прочитај повеќе

Над половина од потрошувачите ќе добијат пониски порамнителни фактури за греење

10 јуни 2021

Поголем дел од приклучените потрошувачи кои ги плаќаат фактурите на 12 месечни рати (53%) оваа грејна сезона ќе добијат пониски порамнителни фактури споредено со авансните. Сепак, висината на порамнителните фактури е различна за секој потрошувач и зависи од карактеристикит

Прочитај повеќе

Заврши грејната сезона 2020/2021

1 мај 2021

Jа информираме јавноста дека согласно регулативата, грејната сезона 2020/2021 е официјално завршена за потрошувачите приклучени на системот за централно греење во градот Скопје со кој управува БЕГ.

Прочитај повеќе