Соопштенија за јавност

Појаснување на постапката за регулирање на статусот на исклучен потрошувач кој нема обврска за плаќање на месечен надоместок за ангажирана топлинска моќност

22 мај 2019

Снабдување со топлинска енергија Балкан енерџи ДООЕЛ Скопје е друштво кое врши регулирана енергетска дејност снабдување со топлинска енергија, за што поседува лиценца издадена од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Прочитај повеќе

Привремен прекин на Дежурниот телефонски број 3076-200 (бројот 075-400-100 останува во функција)

20 мај 2019

Заради интервенција на електричната инсталација, денес (20.05.2019 година) во период од 19:00 до 22:00 часот, дежурниот телефонски број 3076-200 ќе биде во прекин. За пријавување на итни дефекти, како течење од внатрешната грејна инсталација, Ве м...

Прочитај повеќе

БЕГ нуди намалување на цените на професионалните услуги на МОЈ СЕРВИС

20 мај 2019

Како компанија која се грижи за своите потрошувачи, сметаме дека е неопходно да ги потсетиме да ја проверат својата внатрешна грејна инсталација со цел да ја дочекаат новата грејна сезона подготвени.

Прочитај повеќе

Завршува грејната сезона 2018/2019

2 мај 2019

Во согласност со Правилата за снабдување со топлинска енергија, заврши грејната сезона 2018/2019. Грејната сезона за 2018/ 2019 започна вообичаено, односно на 15 октомври 2018 година и беше продолжена до 23.04.2019.

Прочитај повеќе

АКЦИЈА ЗА БЕСПЛАТНО ПРИКЛУЧУВАЊЕ ВО СИСТЕМОТ ЗА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

25 април 2019

До 30-ти јуни 2019 година, Снабдување со топлина Балкан Енерџи, за да им овозможи на што поголем број исклучени потрошувачи да ги користат придобивките на системот за централното греење, нуди повторно можност за бесплатно приклучување.

Прочитај повеќе

Информација за исклучените потрошувачи од централниот систем за греење

19 април 2019

Снабдување со топлинска енергија Балкан енерџи ДООЕЛ Скопје е друштво кое врши регулирана енергетска дејност снабдување со топлинска енергија, за што поседува лиценца издадена од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Прочитај повеќе