Грејна сезона 2021/2022

Потрошувачите, заедниците на сопственици и управителите да проверат дали објектите се подготвени за грејната сезона

22 септември, 2021

Ги повикуваме потрошувачите да ги завршат интервенциите на внатрешната грејна инсталација, да овозможат пристап на екипите на компанијата до топлинската станица и да обезбедат довод на електрична енергија во подстаницата со цел испораката на топлинска енергија во објек

Прочитај повеќе