Грејна сезона 2020/2021

Преглед на затворени објекти

20 октомври, 2020

Ги повикуваме потрошувачите, пред да пријават дефект или рекламација во Центрот за грижа на потрошувачи, да проверат дали нивниот објект се наоѓа на списокот затворени објекти кај кои не се испорачува толинска енергија

Прочитај повеќе

Не е исполнет условот за испорака на топлинска енергија за 14.10.2020 година

13 октомври, 2020

Почитувани потрошувачи, според известувањето од УХМР, прогнозираната средна надворешна температура за 14.10.2020 изнесува 13oC, што значи условот за старт на топланите не е исполнет....

Прочитај повеќе

Не е исполнет условот за испорака на топлинска енергија за 13.10.2020 година

12 октомври, 2020

Почитувани потрошувачи, според известувањето од УХМР, прогнозираната средна надворешна температура за 13.10.2020 изнесува 13oC, што значи условот за старт на топланите не е исполнет.

Прочитај повеќе

Не е исполнет условот за испорака на топлинска енергија за 12.10.2020 година

11 октомври, 2020

Почитувани потрошувачи, според известувањето од УХМР, прогнозираната средна надворешна температура за 12.10.2020 изнесува 16oC, што значи условот за старт на топланите не е исполнет.

Прочитај повеќе

Не е исполнет условот за испорака на топлинска енергија за 11.10.2020 година

10 октомври, 2020

Почитувани потрошувачи, според известувањето од УХМР, прогнозираната средна надворешна температура за 11.10.2020 изнесува 15oC, што значи условот за старт на топланите не е исполнет.

Прочитај повеќе

Не е исполнет условот за испорака на топлинска енергија за 10.10.2020 година

9 октомври, 2020

Почитувани потрошувачи, според известувањето од УХМР, прогнозираната средна надворешна температура за 10.10.2020 изнесува 12,1oC, што значи условот за старт на топланите не е исполнет.

Прочитај повеќе