Грејна сезона 2020/2021

Поради надворешните временски услови грејната сезона 2020/2021 е продолжена

Испораката на топлинска енергија до потрошувачите на системот за централно греење се врши по правила, наложени од страна на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на СРМ.

Прочитај повеќе