Грејна сезона 2020/2021

Над половина од потрошувачите ќе добијат пониски порамнителни фактури за греење

10 јуни, 2021

Поголем дел од приклучените потрошувачи кои ги плаќаат фактурите на 12 месечни рати (53%) оваа грејна сезона ќе добијат пониски порамнителни фактури споредено со авансните. Сепак, висината на порамнителните фактури е различна за секој потрошувач и зависи од карактеристикит

Прочитај повеќе

Заврши грејната сезона 2020/2021

1 мај, 2021

Jа информираме јавноста дека согласно регулативата, грејната сезона 2020/2021 е официјално завршена за потрошувачите приклучени на системот за централно греење во градот Скопје со кој управува БЕГ.

Прочитај повеќе