Известувања

Известување

15 септември 2022

Ја информираме јавноста дека авансните фактури за месец 08.2022 со валута 21.09.2022 се сторнирани.  Новите фактури за месец 08.2022 се со валута 26.09.2022.

Прочитај повеќе

БЕГ-Снабдување ќе ја врши дејноста до избор на нов носител на лиценца

30 август 2022

Согласно член 51 од Законот за енергетика, Службен весник РСМ бр.96/18, Снабдување со топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје до изборот на нов вршител на јавната дејност снабдување со топлинска енергија има обврска да ја врши дејноста и да доставува фактури за топлинска енергија

Прочитај повеќе

ПРИЕМ НА РЕКЛАМАЦИИ - ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА

26 мај 2022

Заради повремени прекин во телекомуникациските услуги од провајдерот, дежурниот телефонски број на Центарот за грижа за потрошувачи, 02/3076-200 повремено ќе биде во прекин. За пријавување на итни дефекти, како течење од внатрешната грејна инстала...

Прочитај повеќе

Заврши грејната сезона 2021/2022

29 април 2022

Jа информираме јавноста дека, согласно регулативата, грејната сезона 2021/2022 е официјално завршена за потрошувачите приклучени на системот за централно греење во градот Скопје со кој управува БЕГ.

Прочитај повеќе