Известување

15 септември 2022

Ја информираме јавноста дека авансните фактури за месец 08.2022 со валута 21.09.2022 се сторнирани.  Новите фактури за месец 08.2022 се со валута 26.09.2022.

Прочитај повеќе

БЕГ-Снабдување ќе ја врши дејноста до избор на нов носител на лиценца

30 август 2022

Согласно член 51 од Законот за енергетика, Службен весник РСМ бр.96/18, Снабдување со топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје до изборот на нов вршител на јавната дејност снабдување со топлинска...

Прочитај повеќе

Заврши грејната сезона 2021/2022

29 април 2022

Jа информираме јавноста дека, согласно регулативата, грејната сезона 2021/2022 е официјално завршена за потрошувачите приклучени на системот за централно греење во градот Скопје со кој управува БЕГ.

Прочитај повеќе

БЕГ-Снабдување воведе нова веб-услуга за брзо плаќање фактури

5 март 2021

“БРЗО ПЛАЌАЊЕ” е новата веб-услуга за електронско плаќање на фактурите за топлинска енергија, без банкарски провизии.

Прочитај повеќе

Плаќајте ги сметките за топлинска енергија електронски

16 декември 2020

Снабдување со топлина Балкан енерџи со услугата „ BegEPay (Плати сметка) “ им овозможува на потрошувачите електронски да ги плаќаат сметките, односно фактурите за топлинска енергија.

Прочитај повеќе