Преглед и пријава на дефект, течење или рекламации за квалитетот на греење


Пред да пријавите дефект или рекламација Ве молиме проверете дали Вашата зграда или објект се наоѓа на прегледот или на списокот затворени објекти, кои се моментално затворени поради разни причини и дефекти и во кои не се врши испорака на топлинска енергија. Затворени Објекти 22.01.2021

 

Доколку вашиот објект не е на списокот на затворени објекти јавете се во Центарот за грижа за потрошувачи и оставете аудио порака на еден од телефонските броеви 02/3076-200 или 075-400-100 или поднесете пријава со пополнување на следниот формулар: