Соопштенија за јавност

Пломбирање на исклучени потрошувачи

20 март 2015

Почитувани потрошувачи, Ве известуваме дека во тек е пломбирање на веќе исклучените потрошувачи. Пломбирањето на исклучените потрошувачи е во функција на заштита на потрошувачите од диво приклучување на веќе исклучените (пасивни) потрошувачи кои им се испорачува топлинс

Прочитај повеќе

Присилно исклучување на потрошувачи

15 јануари 2015

Почитувани потрошувачи, Ве известуваме дека согласно член 55 став 1 од Правилата за снабдување со топлинска енергија, во тек се активности за присилно исклучување на потрошувачи кои имаат неплатени 5 и повеќе фактури.

Прочитај повеќе

Попис на грејни тела – радијатори

8 јануари 2015

Почитувани потрошувачи, Ве известуваме дека во тек е процесот на увид и попис на Вашите грејни тела (радијатори). Со пописот ќе се направи увид и премер на Вашите грејни тела и ажурирање на инсталираната снага на Вашиот објект, која е основ за дефинирање на потребната количи

Прочитај повеќе

Попис на ЕВН броила во Вашите подстаници

8 јануари 2015

Почитувани потрошувачи, Ве известуваме дека во тек е собирање податоци за куќните совети со цел попис на ЕВН броилата во Вашите подстаници. Во прилог е формуларот до Управителот/Претседателот на заедница на сопственици кој што треба да биде пополнет.

Прочитај повеќе
Страна 7 од 7« Прва...34567