• Цени за греење и услуги

  Покрај надоместокот за греење во наплатните центри на Снабдување со Топлина Балкан Енерџи Дооел Скопје може да побарате и некоја од следниве услуги... повеќе

 • Плаќање на фактури

  Проверете ги начините за плаќање на вашите фактури. повеќе

 • Акти за работа

  Регулирање на односите помеѓу Производителот, Дистрибутерот, Снабдувачот на топлинска енергија и потрошувачот се дефинирани во... повеќе

 • Најчесто поставувани прашања

  Кога започнува снабдувањето со топлинска енергија ?

  Кој се главните обврски на потрошувачот ?

  Зошто исклучен потрошувач во колективен станбен објект добива фактура ?

  Повеќе

Новости и Соопштенија

За Нас

Основна мисија и цел на друштвото е да обезбеди сигурно, континуирано и квалитетно снабдување со топлинска енергија согласно правилата за снабдување со топлинска енергија.
Снабдување со Топлина Балкан Енерџи Дооел Скопје својата дејност ја извршува преку три подружници. Повеќе

Сервис за Внатрешна Инсталација